Email: hgcho58@naver.com; tanlinh999@gmail.com

  Hà Nội Landmark Tower

  Tên dự án: Hà Nội Landmark Tower < Lắp đặt  AHU và Chạy thử> 
   
  ● Diện tích mặt sàn : 46,054 m2
  ● Tổng diện tích : 607,121 m2
  ● Gồm : 70 Tầng x 1 Tòa 48 Tầng x 2 Tòa
  ● Chiều cao : Tòa Tower 335m   [Đứng thứ 17 trên thế giới ] Tòa cư dân – 211m
   
   

   Chat với chúng tôi