Email: hgcho58@naver.com; tanlinh999@gmail.com

  Nhà máy Seawha

  Nhà máy Seawha Thanh Hóa

  ● Diện tích sàn : 70,565 m2

  ● Tông diện tích : 74,000 m2

  ● Gồm : Nhà máy    x 3 cái

                 Văn phòng      x 1 tòa

                 Ký túc xá x 1 tòa

                 Căng tin  x 1 tòa

   


   Chat với chúng tôi